Keuring elektrische installaties

Keuring? Aanpassing? Wij nemen het volledig uit handen!

Aan de onderhoudsstaat van elektrische installaties worden van overheidswege, bijvoorbeeld voor bedrijven en organisaties die onder de Arbowetgeving vallen, maar ook door verzekeraars hoge eisen gesteld. Een elektrische installatie moet voldoen aan veiligheidsnormen, van aanleg en montage, tot en met de staat van ieder afzonderlijk onderdeel.

U kunt de keuring van elektrische installaties volledig aan ons uitbesteden. Voor de keuring van uw installatie en het opmaken van een rapport schakelen wij een onafhankelijke
externe partij in. Op basis van dit rapport verzorgen wij zo nodig aanpassingen waarna de installatie weer voldoet aan de op dat moment geldende veiligheidsnormen.

HB Techniek

  • Enthousiast
  • Deskundig
  • Degelijk
  • Toekomstgericht