Toekomstmuziek

Wij zijn een bedrijf van mensen met oog voor elkaar en voor andere mensen.

Wij zijn een bedrijf van mensen met oog voor elkaar en voor andere mensen. We streven er naar om vandaag ons werk zo goed mogelijk te doen, maar we staan ook stil bij de toekomst: wie nemen straks het stokje van ons over? Wat kunnen wij binnen ons vakgebied doen om ‘uitvallers’ aan boord en aan een toekomst te helpen? Daarom zijn wij een gemotiveerd leerwerkbedrijf. Kijk maar:


Bezoek scholen aan HB Techniek


Toekomstbestendige techniek
Ieder bedrijf heeft zijn eigen speerpunten en expertise. En dat is maar goed ook; dit geeft ons
allemaal de ruimte om te werken aan toekomstbestendige techniek. Wij verdiepen ons al langere tijd
in de mogelijkheid warmte en stroom op te slaan zonder gebruik van accu’s. Wij denken dat het
eenvoudiger kan. Dit is een proces van zoeken, proberen en verder zoeken. En tot we eruit zijn
adviseren wij onze klanten bij wat er vandaag al duurzamer kan. Wij houden u op de hoogte!